Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Prijatelji | 22. april

Prijatelji | 22. april

Onaj ko je moj prijatelj ne postavlja pitanja, onome kome sam prijatelj kazujem ono što i ne pita. Ivo Andrić

Dresden i Bruhlsche terasa | 22. april

Dresden i Bruhlsche terasa | 22. april

Povjerenje treba zaslužiti| 21. april

Povjerenje treba zaslužiti| 21. april

Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. Hans Christian Andersen

Maslačak | 21. april

Maslačak | 21. april

Ljubaznost | 20. april

Ljubaznost | 20. april

Ljubaznost je jezik koji gluvi mogu da čuju, i slijepi mogu da vide. Mark Twain

Bijela lavica | 20. april

Bijela lavica | 20. april

Putevi bogatstva | 19. april

Putevi bogatstva | 19. april

Ima mnogo puteva da se čovjek obogati, i većinom su ružni. Francis Bacon