Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Ozbiljnost | 16. april

Ozbiljnost | 16. april

Čovjek postaje najbliži sebi kada postigne onakvu ozbiljnost koju ima dijete dok se igra. Heraklit

Brazilska djeca | 16. april

Brazilska djeca | 16. april

Saznajte koje ste mjesto na rang listi najbogatijih ljudi na svijetu

Saznajte koje ste mjesto na rang listi najbogatijih ljudi na svijetu

Većina ljudi je zainteresovana u to koliko oni najbogatiji ili najpoznatiji imaju novca. Dok otkrivanje ovih suma može samo uticati da se ljudi sa prosječnim bankovnim računima osjećaju malim, možda će otkrivanje na kojem se mjestu Globalne Liste Bogatih nalaze …

Vrijednost vojske | 15. april

Vrijednost vojske | 15. april

Više vredi vojska magaraca koju predvodi lav, nego vojska lavova koju predvodi magarac. Napoleon Bonaparte

Manhattan | 15. april

Manhattan | 15. april

Ples pod maskama | 14. april

Ples pod maskama | 14. april

Optimistični pesimizam | 14. april

Optimistični pesimizam | 14. april

Mislim, ako recimo zaključite kako je sve besmisleno, onda to ne može biti sasvim besmisleno, jer ste već svjesni da je besmisleno i ta svijest o besmislenosti samim tim daje neki smisao. Znate na šta mislim? Kao neki optimistički pesimizam. Charles Bukowski