Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Početak | 11. jun

Početak | 11. jun

Svijet se počinje spasavati spasavajući jednog čovjeka; sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika. Charles Bukowski

Boje prirode | 12. jun

Boje prirode | 12. jun

Istočni obojeni gušter | 11. jun

Istočni obojeni gušter | 11. jun

Opraštanje je ključ uspijeha | 10. jun

Opraštanje je ključ uspijeha | 10. jun

Neprijateljima treba neprekidno opraštati, jer je to upravo ono što ih najviše ljuti. Oscar Wilde

Neposredno prije kiše | 10. jun

Neposredno prije kiše | 10. jun

Rizik ljubavi | 09. jun

Rizik ljubavi | 09. jun

Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe. Khalil Gibran

Antelope kanjon | 09. jun

Antelope kanjon | 09. jun