Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Početak | 11. jun

Svijet se počinje spasavati spasavajući jednog čovjeka; sve ostalo je ili grandiozna romantika ili politika.

Charles Bukowski

Opraštanje je ključ uspijeha | 10. jun

Neprijateljima treba neprekidno opraštati, jer je to upravo ono što ih najviše ljuti.

Oscar Wilde

Rizik ljubavi | 09. jun

Ljubav ne daje ništa osim sebe i ne uzima ništa osim sebe.

Khalil Gibran

Ljubav i poštovanje | 08. jun

Ljudi se poštuju riječima, a vole šutanjem.

Miroslav Mika Antić

Iskrenost | 07. jun

Budi iskren prema sebi kako ne bi bio lažan prema drugima.

Francis Bacon

Čast | 06. jun

Čast je, objektivno gledano, mišljenje drugih o nama, a subjektivno, naš strah od tog mišljenja.

Arthur Schopenhauer

Ambicioznost | 05. jun

Oni koji se pretjerano bave malim stvarima često postaju nesposobni za velike.

François de La Rochefoucauld