Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Ljubav | 04. jun

Ljubav je kapljica nebeske rose koju nebesa kanuše u kaljužu života da mu zaslade gorkost.

Aleksandar Sergejevič Puškin

Mostovi | 3. jun

Najteža stvar u životu je znati koje mostove preći a koje spaliti.

David Russell

Strah | 02. jun

Strah nema neku posebnu moć, osim one koju mu sami dajete kada mu se predate.

Les Brown 

Sreća i sloboda | 01. jun

Sloboda je nezavisnost, sreća je zavisnost od hiljadu sitnih sitnica.

Isidora Sekulić 

Ljubav i pijanstvo | 31. maj

Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovjek prevali prvu, drugu čašu,otvori mu se apetiti, javi žedj, i onda sručuje čašu za čašom.

Branislav Nušić 

Književnost | 30. maj

Književnost je hljeb svagdašnji za ljudsku dušu.

Frančesko Gverazi 

Upornost | 29. maj

Dobro, bolje, najbolje. Nemojte se opustiti dok vam dobro nije bolje, a bolje najbolje.

John Furphy