Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Hrabri fotograf | 13. jun

Hrabri fotograf je u želji da uslika posebnu sliku, hodao po ohlađenoj lavi do dijela gdje je lava jos sijala. Ovaj prizor je zabilježen na Havajima, mjesto Pahoa. Foto: Bill Shupp.