Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Muzej neobičnih gitara

Vrat gitare od 2 metra, 9 gitara spojene u jednu, savitljive gitare i mnogo drugih instalacija sa žičanim instrumentom je delo umetnika Rudi Mantofania iz Indonezije. Rudi je godinama skupljao delove gitara po metalnim otpadima i ručno pravio ove instalacije u svojoj radionici. Na gitarama se ne može svirati iako je to mnogo muzičara poželelo.

Ova neobična dela se mogu videti u muzeju moderne umetnosti u Australijiskom gradiću Južni Brisbon.

Ostavi komentar »