Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Istinska pobjeda | 17. jun

Dobiti sto pobjeda u sto bitaka nije vještina. Vještina je pobijediti neprijatelja bez borbe.

Sun Tzu

Ostavi komentar »