Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Naše želje | 12. jun

Na zlatnom tepihu, prosutih zvijezda, želje nam postaju, glasnije od smijeha.

Damir Urban

Ostavi komentar »