Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Finska podržava Srbiju u evrointegracijama

Srbija bi trebala negovati jako dobre odnose sa susedima jer su to glavni uslovi za približavanje Evropskim integracijama. Na predavanju koje je okupilo oko 50 studenata i predstavnika domaćih, inostranih i međunarodnih institucija sektora bezbednosti profesor Predrag Simić je naglasio da su, uprkos geografskoj distanci, Srbija i Finska tokom istorije delile sličnu spoljno-političku strategiju neutralnosti.

„Budućnost Srbije nedvosmisleno je u Evropskoj Uniji i Finska snažno podržava napore srpskog državnog vrha u ovoj fazi pregovora za članstvo. Važno je da Srbija bude deo Unije kao glavnog faktora stabilizacije, koji je od kontinenta rata stvorio kontinent mira“, ocenio je Torstila.

Govoreći na temu „Spoljna i bezbednosna politika: finski put“ Torstila je iz perspektive zemlje koja se uspešno suočila sa izazovima novih svetskih trendova ocenio da se koncept neutralnosti sada sprovodi u multipolarnom svetu u kome su se formirali brojni centri odlučivanja.

„Tokom hladnog rata svet je bio bipolaran, postojala su dva igrača i igra je tekla prema jasno utvrđenim pravilima. Male zemlje, poput Finske i Srbije, konstantno su održavale balans između Istoka i Zapada. Finska je tokom svoje burne istorije u više navrata odolevala pritiscima Nemačke i SSSR, ali danas sa tim zemljama ima stabilnu ekonomsku i diplomatsku saradnju. Iako Finska ima aktivnu ulogu u Partnerstvu za mir, nije članica NATO jer je 65% građana protiv toga”, podsetio je finski državni sekretar.

„Da smo se svojevremeno ugledali na nordijski model, Srbija bi verovatno postala punopravni član Evropske Unije još tokom intenzivnog talasa priključivanja 2004. godine. Zemlje bivše Jugoslavije ubrzano napreduju u evropskim integracijama. Postavlja se pitanje da li će Srbija ostati usamljeno, izolovano ostrvo okruženo Evropom“, rekao je Simić.

Ostavi komentar »