Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Kamatne stope u Bosni i Hercegovini su među najvišim u Evropi

Kamatne stope u Bosni i Hercegovini  su među  najvišim  u Evropi jer se nalazi među tri zemlje i sa najvišim kamatama.

Prosječna kamata na stambene kredite bosansko hercegovačkog stanovništva u februaru ove godine iznosila je 6,75 posto, a prosjek za zemlje koje su u eurozoni, odnosno one koje koriste euro kao sredstvo plaćanja bio je samo 2,86 posto.

U Finskoj, naprimjer, za otplatu stanova plaćaju kamatu od samo 1,96 posto. Više kamate na ove kredite od građana BiH plaćali su samo u Rumuniji (8,25) i Mađarskoj (10,41).

Građani BiH skupo plaćaju i potrošačke kredite te je prosječna kamata u februaru 8,23 posto, opet mnogo više od prosjeka u eurozoni od 5,85 posto. Najviše kamate za ove kredite plaćaju u Latviji – 21,69 posto.

Slična situacija je i s kreditima stanovništvu kojima se finansiraju “ostale” namjene. U našoj zemlji februarski prosjek iznosio je 9,06, a u eurozoni 2,86 posto. U nekim od najrazvijenijih evropskih zemalja kamate na ove kredite ne prelaze ni dva posto, pa tako stanovnici Luksemburga plaćaju kamatu od 1,54, Holandije 1,75, Belgije 1,82, Njemačke 1,84 posto. Mađari i u ovom slučaju imaju najviše kamate – 12,47 posto.

 

Ostavi komentar »