Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Paradoksi i problemi odnosa BiH – Hrvatska: BiH

Tek  nedavno su se pojavile vijesti i o efektu izlaska Hrvatske iz CEFTA-e čime će doći do carinjenja robe između BiH i Hrvatske. Dio privatnog sektora najavio je čak i preseljenje proizvodnje u BiH budući da je ekonomski isplativije prebaciti proizvodnju nego plaćati nove carinske stope.

U javnosti se pojavio i niz bilateralnih problema između Republike Hrvatske i BiH (imovina, granica, biračka prava i sl). ali ovome se nije pridavala prevelika pažnja jer se potajno vjeruje da ulaskom u EU Hvatska dobiva bolju pregovaračku poziciju koja će im kasnije olakšati te pregovore. Naravno to je potpuno pogrešan pristup rješavanju problema – smatra Gordan Bosanac.

Naglašava da je sada očito da će RH najvjerojatnije ući u EU s otvorenim bilateralnim pitanjima prema BiH. Hrvatski sabor, zbog konstantnog blokiranja procesa pregovora od  Slovenije temeljenih na bilateralnim pitanjima, 2011. godine je donio Deklaraciju o promovisanju evropskih vrijednosti kojom se Hrvatska obavezuje da bilateralna pitanja sa susjednim zemljama neće koristiti u ometanju pretpristupnih procesa.

Ta deklaracija je koliko-toliko garancija da Republika Hrvatska neće raditi BiH probleme u procesu pristupanja. Nedavna rasprava u hrvatskoj javnosti o ratifikaciji međugraničnog sporazuma BiH i RH savršeno je pokazala kako se bilateralna pitanja jako lako politiziraju s obe strane. To govori da, nažalost, dvije zemlje nisu dorasle rješavanju bilateralnih pitanja i da će ih teško riješiti bez europske perspektive. Zato mi se čini da bilateralna pitanja nikada neće biti samo bilateralna, već da će im se morati dati i EU dimenzija – kaže Bosanac.

Ostavi komentar »