Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Jutarnji izlazak | 30. jun

Pogled na fantastičan izlazak sunca iznad planinskog prevoja Albe. Prelijep sklad boja upotpunjava misteriozan prizor. Foto: carlo ciulli.