Prijavi se preko RSS-a RSS Feed
Magazin sa uzvičnikom

Zlatni ljepotan | 31. maj

Američka žuta grmuša je ptica selica koja godišnje pravi veliku kilometražu. One, seleći se u toplije krajeve, prelete skoro cijelu sjevernu Ameriku i doseljavaju se u centalnu i južnu Ameriku. Foto: Rodney Campbell.